Základní informace | FSV UK

Toužíte se stát novinářem? Zajímáte se o média? Uvažujete o studiu žurnalistiky?


Právě pro Vás je určena Letní škola žurnalistiky, zastřešená Institutem komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK, který se uskuteční 25. – 29. září 2023 v Praze. Letní škola dává šanci potenciálním studentům žurnalistiky nahlédnout pod pokličku světa, v němž se chtějí v budoucnu pohybovat. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Co Vás čeká?

V rámci Letní školy žurnalistiky se seznámíte s Institutem komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Budete moci absolvovat několik workshopů zaměřených na tvůrčí psaní či fotografii, osvojíte si základy rozhlasové a televizní práce. Nahlédnete do běžně nepřístupných prostor vybraného českého média. Vyzkoušíte si práci redaktora a moderátora.

Setkáte se rovněž s osobnostmi českého a slovenského mediálního prostředí. Letní školu žurnalistiky navštíví několik zajímavých hostů (jejich jména budou postupně zveřejňována na této webové stránce).

Budete moci nahlédnout do výborně vybavené Rozhlasové a televizní laboratoři UK v Celetné ulici v centru Prahy. To, jak to v RTL studiu vypadá, Vám nejlépe přiblíží reportáž ze Dne otevřených dveří zde.

Všechny své tvůrčí výstupy budete připravovat pod vedením zkušených pedagogů, získáte nové zkušenosti a impulzy na své cestě k tomu stát se novináři.


Zaujala Vás náplň Letní školy a chcete se jí zúčastnit? Pokračujte zde.