Program | FSV UK

Program Letní školy žurnalistiky


Program Letní školy žurnalistiky bude průběžně doplňován.


Na Letní školu žurnalistiky Vás prostřednictvím audiopozvánek zvou i studenti žurnalistiky na IKSŽ FSV UK Dan Černý, Kristýna Čtvrtlíková, Jakub Pavlovský a Vendula Vrbová.


Zatím se můžete těšit na promítání filmu Až přijde válka, který byl letos uveden na festivalu Berlinale.  Po jeho shlédnutí budete mít možnost podebatovat se samotným režisérem Janem Gebertem.Promítání a následná diskuse proběhne v pondělí 27. 8. od 13:00 v RTL studiu .


Jedním z hostů naší Letní školy žurnalistiky bude i historik Michal Macháček, autor ucelené biografie posledního československého prezidenta Gustáva Husáka.

Zde je jeho osobní pozvánka:


Na Letní školu žurnalistiky Vás zve i česká herečka a dabérka Taťjána Medvecká, která uvádí televizní portrét garderobiérky Národního divadla Jiřině Drábkové, který bude promítán v rámci Letní školy žurnalistiky:


 V úterý 28. 8. od 14:00 se v budově Hollar bude konat seminář PhDr. Jana Jirků "Realita, reprezentace reality, pseudorealita, konstrukce pseudoreality a role médií"

Náplň semináře:

V úvodu zazní stručná přednáška o typologii zpravodajských a publicistických serverů se zaměřením na ty české a slovenské. Posléze přijde na řadu porovnávání grafické podoby titulních (domovských) stran jednotlivých serverů a diskuse o důvodech zařazení témat, která se v době realizace semináře na titulních stranách objeví jako tzv. otvíráky, právě na této pozici. Položena bude otázka, proč příslušný server zvýznamňuje zrovna takové téma. Odpovědi budou zasazovány do širšího kontextu obecných charakteristik jednotlivých serverů, a to i s přihlédnutím k jejich vlastnictví mediálními domy či k jejich návaznosti na média veřejné služby. Další pasáž programu bude věnována tematickému posunu mezi online a tištěnými médii s přihlédnutím k jejich technologickým specifikům. Připraveny budou print screeny titulních stran vybraných navazujících (ve smyslu přímé návaznosti na tištěné médium) zpravodajských serverů z předešlého dne (z každého serveru tři - jeden z dopoledne, druhý z odpoledne a třetí z večera). Úkolem přítomných bude zjistit, zda se některá témata z předložených print screenů objevují o den později v tisku, a pokud se vyskytují, tak kde jsou umístěna. Závěr obstará diskuse o tom, jakým způsobem média reprezentují realitu, přičemž pozornost bude věnována i konstrukci pseudoreality a v této souvislosti budou předloženy výsledky provedené testovací kolektivní studie zaměřené na problematiku ovlivňování seniorů hromadnými (řetězovými) e-maily. Zároveň bude položen dotaz, zda se účastnice a účastníci jakožto zástupci nejmladší generace setkávají s hromadnými e-maily a jak k nim přistupují.


Letní škola žurnalistiky bude probíhat v následujících prostorách:


Fakulta sociálních věd UK

Rozhlasová a televizní laboratoř (RTL)

Celetná 20

116 36 Praha 1

Popis cesty:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fakulta sociálních věd UK

Institut komunikačních studií a žurnalistiky

Smetanovo nábřeží 6

110 01 Praha 1

mapa zde; virtuální prohlídka zde.

Popis cesty: