Program | FSV UK

Program Letní školy žurnalistiky IKSŽ FSV UK 2023


Předběžný program Letní školy žurnalistiky 2023 naleznete níže. Upozorňujeme, že operativní změny jsou možné.

 

Pondělí 25. 9. 2023

Příjezd do Prahy

16:00 - 17:30: Přivítání účastníků, seznámení se s programem (Hollar, m. č. H115) 

17:30 - 19:00: Toulky Prahou s přesahem k novinářské práci (dr. Lovaš): Prohlídka historické Prahy – návštěva arcibiskupského paláce – jednoho z pražských míst, kde režisér Miloš Forman točil slavného Amádea, návštěva kostela sv. Františka u paty Karlova mostu. Při svých návštěvách Prahy na zdejší varhany hrál Wolfgang Amadeus Mozart. V období komunismu byl klášter sídlem Státní bezpečnosti. 

 

Úterý 26. 9. 2023

09:00 - 10:30: Obraz a text: vizuální reprezentace jako informační zdroj (Mgr. Součková) (Hollar, m. č. H115): Fotografie a další technické obrazy jsou nedílnou složkou žurnalistických obsahů na různých mediálních platformách. Fungují jako vlastní informační zdroj, v kombinaci s textem se pak jejich úloha proměňuje. Přednáška se bude zabývat především tím, co všechno nám mohou obrazy sdělit, jakou roli hraje vizuální složka v současném zpravodajství, zda může být fotografie objektivní a jak může v dnešní době fungovat jako informační zdroj i v době automaticky generovaných obrazů prostřednictvím AI?

11:00 - 13:00: Pseudorealita a reprezentace pseudoreality v kyberprostoru, identifikace dezinformací (interaktivní přednáška a kvíz) (dr. Jirků) (Hollar, m. č. H115): Konflikt na Ukrajině vedl nejen v České republice k uplatnění různorodých mechanismů limitování šíření dezinformací, ale bylo by přinejmenším naivní domnívat se, že takovými kroky dezinformace zcela zmizí ze světa. Naopak se v reakci na zavedená omezení může stát, že začne docházet k jejich daleko sofistikovanějšímu šíření, než aby byly primárně lokalizovány na místa v kyberprostoru, která bylo možno bez větších obtíží identifikovat (tedy například na dezinformační portály, které se právě stávají předmětem blokování). Lze rovněž očekávat, že z dezinformačních sdělení začnou ještě ve větší míře mizet orientátory, díky nimž mediálně gramotní jedinci mohli být schopni rozpoznávat, zda jde, nebo nejde o sdělení dezinformační. Právě proto je téma interaktivní přednášky aktuální i naléhavé a nelze je s ohledem na současnou společenskou situaci v programu letní školy opomenout. Součástí výkladu bude nejen teoretické pojednání o pseudorealitě a její reprezentaci, přednášející navíc přítomné zapojí do kvízu zaměřeného na identifikaci dezinformačních sdělení.

13:00 - 16:00: OBĚD, volný program

16:30 - 18:00: Rozhovor Mgr. Petra Kravčáka PhD. s politologem Mariánem Sekerákem na téma: Slovenské parlamentné voľby 2023: spoločenské nálady, prieskumy, možné scenáre a dôsledky pre krajinu aj medzinárodné vzťahy (Hollar, m. č. H115) 

od 18:30: Společné posezení v Café-Pub Atmosphere

 

Středa 27. 9. 2023

11:00 - 13:00: Od počátků rozhlasu v Československu po současnost. Společné dějiny. Psaní pro rozhlas a interpretace rozhlasového textu (dr. Lovaš) (Hollar, m. č. H215)

13:30 - 15:00: Základy audiovizuálního sdělování (dr. Lokšík) (Hollar, m. č. H215)

15:00 - 16:00: OBĚD, volný program

16:00 - 18:00: Historik a média (dr. Macháček) (Hollar, m. č. H215)

 

Čtvrtek 28. 9. 2023

11:00 - 13:30: Tvůrčí ateliér (dr. Lovaš) (Hollar, m. č. H115) 

13:30 - 15:00: Tvorba a druhy rozhlasových her. Působení dramatizací na posluchače rozhlasu (dr. Mičko) (Hollar, m. č. H115) 

15:00 - 16:00: OBĚD, volný program

16:00 - 19:00: Odemykání jazyka. Povídka jako prostor extenze výrazových možností (dr. Maňák) (Hollar, m. č. H115): Uvědomělá práce s jazykem a stylovými vrstvami češtiny patří mezi základní kompetence každého žurnalistického profesionála, který usiluje o přesné či čtenářsky atraktivní vyjádření. Lekce tvůrčího psaní v tomto ohledu představuje vhodný prostředek, jak precizovat vlastní jazykové a stylistické schopnosti a cvičit výraz, který je uplatnitelný např. i při práci na reportáži. Seminář kombinuje přednáškovou část (základní principy povídky, role vypravěče, práce s detailem) s tvůrčí dílnou, během které účastníci napíší vlastní mikro-povídku, a závěrečným skupinovým čtením a společnou reflexí.

od 19:30: Divadelní představení Rej v Národním divadla

 

Pátek 29. 9. 2023

11:00 - 14:00: Exkurze v Českém Rozhlase, slavnostní předání certifikátů (Budova ČRo ve Vinohradské ulici) 

 

Akce je podpořená Višegrádským fondem.


Medailonky vybraných pedagogů:

 

PhDr. Karol Lovaš, Ph.D. je bývalý rozhlasový reportér a moderátor slovenského Rádia Twist, které sehrálo důležitou roli v devadesátých letech v období tzv. mečiarismu. Vystudoval katolickou teologii na Karlově univerzitě v Praze, žurnalistiku na Katolické univerzitě v Ružomberku. Je autorem několika knih s duchovní tematikou. Je autorem knižních rozhovorů se slovenskými prezidenty Michalem Kováčem, Rudolfem Schusterem a Ivanem Gašparovičem. Knižního rozhovoru s posledním šéfem komunistické státní bezpečnosti Alojzem Lorencem a s fotografem Janem Saudkem. V tomto roce vychází jeho knížka glos - Žonglér. Na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky se věnuje rozhlasové specializaci.

 

Mgr. Barbora Součková je doktorandkou oboru Mediální studia na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky na FSV UK. Věnuje se zejména válečnému fotožurnalismu a problematice genderu a médií, především ve vztahu s vizuální reprezentací. Vystudovala žurnalistiku, které se věnuje i profesně. Pracovala pro server Lidovky.cz a později jako externí redaktorka ekonomické rubriky Lidových novin. V současnosti působí v Českém rozhlase na stanici Radio Wave jako zprávařka a redaktorka.

 

PhDr. Jan Jirků, Ph.D. působí jako odborný asistent na katedře žurnalistiky IKSŽ FSV UK. Specializuje se primárně na odraz projevů aktuálního vývoje médií a žurnalistiky v každodenní profesionální novinářské práci. Podílí se na výuce studujících v bakalářském i magisterském stupni studia oborů nabízených IKSŽ, přičemž pro ně také připravil kurzy zaměřené na problematiku tzv. nových médií v různých společenských a kulturních kontextech. V současné době zastává funkci předsedy Disciplinární komise FSV UK a je členem Komise pro etiku Syndikátu novinářů České republiky, z. s.

 

PhDr. Vratislav Maňák působí jako doktorand a přednášející na katedře žurnalistiky IKSŽ FSV UK. Specializuje se na vztah žurnalistiky a beletrie a možnosti průniku obou systémů, vede kurzy tvůrčího psaní a literární reportáže. Jako editor zpravodajského webu ČT24 má patnáctiletou mediální praxi a je autorem šesti beletristických knih (Smrt staré Maši, Šaty z igelitu aj.).

 

PhDr. Marián Sekerák, Ph.D. je slovenský politolog působící v České republice. Vystudoval politologii na Univerzitě Matěje Bela v Banské Bystrici a doktorát získal na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Specializuje se na politickou teorii, teorii demokracie, vztahy mezi církví a státem, diplomatické aktivity Svatého stolce a katolické sociální myšlení.

 

Mgr. Michal Macháček, Ph.D. absolvoval doktorské studium na Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a zahraniční pobyty na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, Historickém ústavu Slovenské akademie věd a Historické fakultě Moskevské státní univerzity M. V. Lomonosova. Zabývá se problematikou česko-slovenských a československo-sovětských vztahů a komunistického hnutí ve 20. století, přičemž se zaměřuje na jeho politické elity, zejména osobnost Gustáva Husáka. Publikoval řadu odborných i popularizačních textů, přednáší a spolupracuje na filmové tvorbě s historickou tématikou. V roce 2019 dostal Cenu Unie českých spisovatelů za objektivní zhodnocení osobnosti Gustáva Husáka.

 

PhDr. ThLic. Mgr. Ján Mičko, Ph.D. je prozaik, básník, dramatik a esejista. Je autorem prozaických knih, esejí, cestopisů i sbírky poezie. Pravidelně přispívá do slovenských literárních a kulturních periodik. Spolupracuje se slovenskými rádiy (Regina, Devín, Lumen), kde je autorem padesátky různých žánrů rozhlasových pořadů. Vystudoval filozofii na Trnavské univerzitě v Trnavě, katolickou teologii na Katolické univerzitě v Ružomberku a učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Působí na Oddělení společenských věd Ústavu jazyků, společenských věd a akademického sportu Technické univerzity v Košicích.


Letní škola žurnalistiky bude probíhat v následujících prostorách:


Fakulta sociálních věd UK

Rozhlasová a televizní laboratoř (RTL)

Celetná 20

116 36 Praha 1

Popis cesty:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fakulta sociálních věd UK

Institut komunikačních studií a žurnalistiky

Smetanovo nábřeží 6

110 01 Praha 1

mapa zde; virtuální prohlídka zde.

Popis cesty: