Žurnalistika na FSV UK | FSV UK

Studium žurnalistiky na FSV UK (Bc.)


Bakalářský studijní obor 7202R Žurnalistika je zaměřen na osvojení základních žurnalistických dovedností. Hlásí se k tradicím domácí i světové přípravy budoucích novinářů, jak se vyprofilovaly koncem dvacátého století.


Bakalářský cyklus se skládá se z povinných předmětů teoretických a aplikovaných, předmětů oborových, ostatních povinných (mediální zaměření) a povinně volitelných. Za vyvrcholení přípravy budoucích novinářů bere tento studijní program profilování pro práci v jednotlivých tradičních médiích, tedy tisku, rozhlase a televizi, ale i v tzv. nových médiích (on line žurnalistika).


Absolventi se uplatní především jako redaktoři a redaktorky ve všech typech masových médií a ve zpravodajských agenturách, dále jako domácí a zahraniční zpravodajové či nezávislí publicisté.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Studenti si v průběhu studia volí mediální zaměření, buďto se specializují na psanou a obrazovou žurnalistiku nebo na rozhlasovou a televizní žurnalistiku. Studijní plány obou specializací se pak liší (viz Karolinka).


Garantem studijního programu je doc. PhDr. Barbora Osvaldová.


Doporučené zdroje, prameny a literatura pro uchazeče o studium žurnalistiky na IKSŽ FSV UK k nahlédnutí zde.

Nejčastější dotazy týkající se přihlašování na obor 7202R Žurnalistika jsou zodpovězeny zde.


Informace o přihlašování a průběhu přijímacího řízení v AR 2017/2018 zde.