Zapojení pedagogové | FSV UK

Zapojení pedagogové


PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, PhD. (1981) působí na katedře žurnalistiky IKSŽ FSV UK. Je také členkou Kolegia rektora UK v Praze. Zabývá se mediálním zpracováváním menšinových témat, a také společně s doc. Lábem analýzou stavu žurnalistiky v mezinárodním projektu Worlds of Journalism Study. V minulosti byla teprve jako druhá redaktorka v historii redakce zaměstnankyní Redakce sportu České televize, se kterou dodnes spolupracuje. Pro Redakci aktuální publicistiky ČT spoluvytvářela několik dílů cyklu Fenomén Dnes a dva roky moderovala pořad Zprávičky, v roce 2013 připravila dva díly o historii televizní sportovní žurnalistiky pro Pozor, vysíláme. V roce 2005 založila a do konce roku 2012 vedla první český zpravodajský server o sportu handicapovaných www.handisport.cz. V současné době příležitostně moderuje webový pořad České televize ČT sportcast.


Doc. Filip Láb, Ph.D

 

 

 

 

 

 

 

Doc. Filip Láb, Ph.D. (1976) působí na katedře žurnalistiky Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (IKSŽ) Fakulty sociálních věd UK v Praze. Zastává funkce zástupce ředitele IKSŽ a proděkana FSV UK pro PR. Ve výuce se věnuje vizuální komunikaci se zaměřením na fotografii, fotožurnalismus, teorii a praxi klasické a digitální fotografie. Zabývá se mj. problematikou přechodu média fotografie od analogové k digitální podobě a jejímu fungování v rámci nových médií.


PhDr. Martin Lokšík

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Martin Lokšík je garantem výuky televizní specializace na katedře žurnalistiky IKSŽ FSV UK, kde se dlouhodobě specializuje na oblast praktické výuky televizního zpravodajství. Dlouhodobě se věnuje systematické lektorské činnosti a externí odborné spolupráci s Redakcí zpravodajství ČT Praha, je režisérem na ČT 24. V současné době se věnuje novým metodám žurnalistické práce v televizním zpravodajství po nástupu digitálních technologií.


PhDr. Karol Lovaš, Ph.D.

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Karol Lovaš, Ph.D. je bývalý slovenský politický reportér. Jako spolutvůrce a moderátor Žurnálu Rádia Twist dostal v roce 1996 Cenu Literárního fondu. V roce 1999 byl válečným zpravodajem nejprve z Bělehradu a pak z kosovské Prištiny. Americká CNN monitorovala v roce 2000 jeho přímý rozhlasový přenos zatýkání slovenského expremiéra Vladimíra Mečiara. Je autorem několika knížek, mj. knižního rozhovoru se třemi slovenskými prezidenty Michalem Kováčem, Rudolfem Schusterem a Ivanem Gašparovičem. V českém překladu vyšla v roce 2017 jeho  kniha Já, neposlušné dítě. První okruh veřejnoprávního slovenského rozhlasu vysílá od roku 2013 Lovašova pravidelná rozhlasová zamyšlení. Aktuálně spolupracuje také s Českým rozhlasem.