Studentské práce | FSV UK

Vybrané práce studentů IKSŽ FSV UK


Takto pracovali v letním semestru studenti Rozhlasových tvůrčích dílen. V srpnu na Letní škole žurnalistiky budete mít možnost se s nimi osobně setkat.


Video Terezy Nyirendové, které vytvořila v rámci předmětu Digitální fotografie pod vedením doc. MgA. Filipa Lába, Ph.D. Video tvoří fotografie a komentář studentky zachycující její pobyt v americkém metropoli New York.


Reportáž Jana Homolky a Václava Rokyty, která vznikla v rámci předmětu Tvůrčí dílny II (sportovní) pod vedením Mgr. Ondřeje Trunečky.


Videorozhovory, pořízené v rámci předmětu Historie a estetika fotožurnalismu, jsou součástí projektu mapující životy, díla a osudy českých fotoreportérů.


Hosty našich studentů byl i Jan Saudek a Pavlína Saudková, Patrik "Rytmus" Vrbovský, Iveta Radičová, Marie Svatošová či Adela Banášová Vinzeová.Dokumentární film Rodina, který měl premiéru v červnu 2017, začal vznikat původně jako seminární práce pro předmět Novinář a menšinová témata.


Článek Barbory Milotové Příliš těžká svoboda, jenž je rovněž seminární prácí z předmětu Novinář a menšinová témata, byl publikován na webu časopisu Reportér.